אצבע הגליל 1900 1967 מקורות סיכומים פרשיות נבחרות וחומר עזר 1991